PHPMailer İle Mail Göndermek

Bu yazımızda phpmailer ile e-mail göndermeyi sizlere göstereceğim.Kullanımı ve mantığı çok basit  bu yüzden bu yazımız çok uzun olmayacak.

Neler Göreceğiz ?

 • Composer ile gerekli dökümanları projemize ekleyeceğiz
 • Gerekli kodlamaları yapacağız

Gerekli Dökümanlar

Composer ile gerekli dökümanları projenize dahil etmeden önce eğer composer nedir ve ne işe yaradığını bilmiyorsanız Bir önceki yazım olan instagram api kullanımında composerdan bahsettim. İlgili paylaşımıma giderek hem kurulumunu hemde ne işe yaradığını öğrenebilirsiniz

Gerekli dökümanları indirmeye yarayacak kodu hemen aşağıda paylaştım

composer require phpmailer/phpmailer

Kodlama Kısmı

İlk olarak mailer sınıfını kod bloğumuza ekliyoruz

use PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer;
use PHPMailer\PHPMailer\Exception;

Ardından composer ile indirdiğimiz dökümanları kod bloğumuza çağırıyoruz

require 'vendor/autoload.php';

Gerekli dahil etme işlemlerini yaptık. şimdi kısa bir örnekle mail gönderme işlemini gerçekleştirelim.

try {
  //Server settings
  $mail->SMTPDebug = 2;                 // Ayrıntılı hata ayıklama çıktısını etkinleştir
  $mail->isSMTP();                   // SMTP'yi kullanmak için postalayıcıyı ayarla
  $mail->Host = 'smtp.gmail.com'; // Ana ve yedek SMTP sunucularını belirtin
  $mail->SMTPAuth = true;                // SMTP kimlik doğrulamasını etkinleştir
  $mail->Username = 'GMAİL_ADRESİNİZ';         // GMAİL KULLANICI ADINIZ
  $mail->Password = 'GMAİL_SİFRENİZ';              // SMTP Şifreniz
  $mail->SMTPSecure = 'tls';              
  $mail->Port = 587;
  $mail->CharSet = 'UTF-8';                
 
  //Recipients
  $mail->setFrom('GMAİL_ADRESİNİZ', 'ADINIZ');   // gönderici bilgileri
  $mail->addAddress('ALICI_MAİL_ADRESİ', 'ACILI_ADI');   // Alıcı bilgileri
  
  $mail->isHTML(true);                 // Mailde html taglarını aktif et
  $mail->Subject = 'KONU';
  $mail->Body  = 'MESAJINIZ';
  $mail->AltBody = 'This is the body in plain text for non-HTML mail clients';
 
  $mail->send();
  echo 'Mesaj Göderildi';
} catch (Exception $e) {
  echo 'Mesaj Gönderilemedi Hata: ', $mail->ErrorInfo;
}

username ve password alanlarını sizin gmail adresiniz ve gmail adresinizin şifresi şeklinde doldurunuz.

Kodların tamamını aşağıda paylaştım

use PHPMailer\PHPMailer\PHPMailer;
use PHPMailer\PHPMailer\Exception;
 
//Load Composer's autoloader
require 'vendor/autoload.php';
 
$mail = new PHPMailer(true);               // Passing `true` enables exceptions
try {
  //Server settings
  $mail->SMTPDebug = 2;                 // Ayrıntılı hata ayıklama çıktısını etkinleştir
  $mail->isSMTP();                   // SMTP'yi kullanmak için postalayıcıyı ayarla
  $mail->Host = 'smtp.gmail.com'; // Ana ve yedek SMTP sunucularını belirtin
  $mail->SMTPAuth = true;                // SMTP kimlik doğrulamasını etkinleştir
  $mail->Username = 'GMAİL_ADRESİNİZ';         // GMAİL KULLANICI ADINIZ
  $mail->Password = 'GMAİL_SİFRENİZ';              // SMTP Şifreniz
  $mail->SMTPSecure = 'tls';              
  $mail->Port = 587;
  $mail->CharSet = 'UTF-8';                
 
  //Recipients
  $mail->setFrom('GMAİL_ADRESİNİZ', 'ADINIZ');   // gönderici bilgileri
  $mail->addAddress('ALICI_MAİL_ADRESİ', 'ACILI_ADI');   // Alıcı bilgileri
  
  $mail->isHTML(true);                 // Mailde html taglarını aktif et
  $mail->Subject = 'KONU';
  $mail->Body  = 'MESAJINIZ';
  $mail->AltBody = 'This is the body in plain text for non-HTML mail clients';
 
  $mail->send();
  echo 'Mesaj Göderildi';
} catch (Exception $e) {
  echo 'Mesaj Gönderilemedi Hata: ', $mail->ErrorInfo;
}

Eğer SMTP Error: Could not authenticate. Hatasını alıyorsanız Adresine giderek ilgili mail adresinizin daha az güvenlikli uygulamalara izin ver seçeneğini aktifleştiriniz.

Bu yazımızıda burada sonuçlandırıyoruz . kendinize iyi bakın.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir